top of page
SelectaDNA logo

Skutecznie chroni Twój pojazd i odstrasza złodzieja!

ZESTAW DO ZNAKOWANIA POJAZDÓW SYNTETYCZNYM DNA

SelectaDNA to opatentowana przez brytyjską firmę Selectamark Security Systems Plc. technologia znakowania kryminalistycznego, umożliwiająca identyfikację przedmiotów o dużej wartości. SelectaDNA zawiera emulsję o budowie syntetycznego DNA, podobną do DNA ludzkiego. Łańcuchy sztucznych “genów“ mogą mieć dowolną długość, dając nieograniczoną ilość ich kombinacji.

ZALETY ZNAKOWANIA KRYMINALISTYCZNEGO SELECTADNA:

 • Szybki proces – ok. 40-60 minut.

 • Znakowanie nie powoduje utraty gwarancji producenta pojazdu.

 • Odstrasza potencjalnego złodzieja z powodu łatwego wykrycia pochodzenia pojazdu i części.

 • Znakowanie do 50 części i elementów samochodu przy użyciu nieusuwalnej emulsji z syntetycznym DNA z trudno usuwalnymi mikroznacznikami.

 • Wysoka odporność oznakowań na ekstremalne warunki temperaturowe i mechaniczne.

 • Szybka weryfikacja pochodzenia auta dzięki kodowi na oznakowanych szybach i etykietach znakujących.

 • Łatwa identyfikacja mikroznaczników po oświetleniu światłem UV i użyciu szkła powiększającego.

 • Identyfikacja kodu łańcucha syntetycznego DNA, z którego zbudowana jest bezbarwna emulsja znakująca, w laboratoriach kryminalistycznych w celu ustalenia kodu znakowania i powiązania z VIN pojazdu.

 • Rejestracja w międzynarodowej bazie danych właścicieli.

 • Europejska baza skradzionych pojazdów.

 • Dostęp policji do bazy 24/7.

Znakowanie części pojazdu emulsją SelectaDNA
Emulsja SelectaDNA w świetle UV

UNIKALNOŚĆ EMULSJI SELECTADNA

Każdy oznakowany pojazd posiada unikalny i niepowtarzalny kod, przypisany wyłącznie do jednego właściciela. W emulsji SelectaDNA znajduje się ponad 1000 sztuk trudno usuwalnych aluminiowych mikroznaczników o średnicy 0.5mm, widocznych pod powiększeniem w świetle UV. Każdy z nich posiada unikalny kod oraz adres bazy identyfikującej właściciela. Dzięki temu policja jest w stanie błyskawicznie odczytać i ustalić przy użyciu bazy informacyjnej Secure Asset Register właściciela pojazdu lub jego oznakowanych części. Usunięcie oznakowań z elementów pojazdu jest praktycznie niemożliwe: przestępcy musieliby zniszczyć wszystkie mikroznaczniki, usunąć specjalne naklejki informacyjno-ostrzegawcze z karoserii oraz usunąć z powierzchni emulsję DNA, w której jest także zapisany kod. Próby pozbycia się oznakowań pozostawiają trwałe ślady, z których można pobrać fragmenty syntetycznego DNA do weryfikacji laboratoryjnej. Nie ma na świecie innego pojazdu o identycznym kodzie syntetycznego DNA, dzięki czemu skradziony pojazd lub jego części nie są anonimowe i pozwalają łatwo udowodnić ich pochodzenie. Oznakowanie SelectaDNA skutecznie zniechęca złodziei do kradzieży pojazdów.

Logo-1181x600.jpeg

ZNAKOWANIE KATALIZATORÓW

Etykiety posiadają unikalny kod, które po próbie ich usunięcia pozostawiają trwały ślad na powierzchni katalizatora. Zestaw znakujący może występować jako oddzielny lub stanowić element zestawu TOMA KIT.

BSI PAS Grade A SelectaDNA

TRWAŁOŚĆ ZNAKOWANIA

Standard BSI PAS 820: 2012 został opracowany z inicjatywy British Security Industry Association do oceny jak trwały w funkcji czasu jest kod kryminalistyczny tj. po jakim czasie można go nadal identyfikować po wystawieniu na działanie czynników atmosferycznych. Niezależne laboratorium przyznało SelectaDNA najwyższą oceną w branży – standard A dowodząc, że nasze syntetyczne DNA może przetrwać w skrajnych warunkach zewnętrznych ponad 5 lat.

SELECTADNA – SYSTEM ZNAKOWANIA WSPIERANY PRZEZ BRYTYJSKĄ POLICJĘ

Secured by Design (SBD) – to projekt brytyjskiej policji, polegający na wspieraniu rozwiązań, które przyczyniają się do zapobiegania przestępczości. Jest zarządzany przez Krajową Radę Szefów Policji (NPCC) ze wsparciem brytyjskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Licencja SBD jest przyznawana firmom produkującym systemy zabezpieczające, które spełniają normy i wymagania określone jako Police Preferred Specification (zalecane przez policję), zgodnie ze standardami technicznymi zatwierdzonymi przez NPCC.

Secured by Design SelectaDNA
LPCB SelectaDNA

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Standard LPS 1224: Issue 3, określa wymagania brytyjskiego Loss Prevention Certification Board dotyczące bezpieczeństwa baz danych służących rejestracji aktywów i usług w zakresie ochrony. SelectaDNA jest jedyną firmą brytyjską, która posiada internetową bazę danych dla swoich klientów (Secure Asset Register), akredytowaną przez LPS1224: Issue 3, zapewniając najwyższy standard ochrony danych.

BAZA DO REJESTRACJI ZNAKOWAŃ SELECTADNA

Każdy właściciel rzeczy oznakowanej systemem SelectaDNA – ma 24h/dobę dostęp do bazy danych Secure Asset Register, przez 7 dni w tygodniu. Można w niej pod zarejestrowanym kontem umieścić wszystkie cenne składniki majątku. W bazie tej właściciel może zapisywać wszystkie zmiany typu: dodanie nowych składników, przeniesienie własności, kradzież itp. W przypadku kradzieży policja może natychmiast ustalić prawowitego właściciela na podstawie kodu znakowania. Baza danych jest prowadzona w kilkunastu językach m.in. w języku polskim. 

Secure Asset Register międzynarodowa baza właścicieli pojazdów osnakowanych SelectaDNA
bottom of page