top of page

Często zadawane pytania

 

Co to jest SelectaDNA?

SelectaDNA to metoda kryminalistycznego znakowania pojazdów opracowana i opatentowana w Wielkiej Brytanii. Polega na oznakowaniu części i elementów pojazdu z zastosowaniem różnych technik polegających między innymi na wytrawianiu unikalnego i nieusuwalnego kodu znakowania np. na szybach, katalizatorze, felgach aluminiowych lub na naniesieniu na elementy, części i wyposażenie pojazdu bezbarwnej emulsji, widocznej w świetle UV zawierającej mikroznaczniki (ang. microdots), w których po powiększeniu np. przy użyciu szkła powiększającego, można odczytać informację zawierającą adres selectadna.com oraz kod znakowania. Na podstawie tych danych można w rejestrze SAR (Secure Asset Register) zidentyfikować pochodzenie części oznakowanych systemem SelectaDNA. Dzięki zastosowaniu techniki kodowania DNA do budowy cząsteczki emulsji znakującej, można uzyskać nieskończoną ilość kombinacji kodów znakowań (jeden samochód = indywidualny kod znakowania) oraz jej wysoką trwałość temperaturową i mechaniczną.

Więcej informacji na ten temat uzyskasz, klikając   Opis produktu   w menu powyżej.

2

Dlaczego znakuje się pojazdy systemem SelectaDNA?

Znakowanie systemem SelectaDNA pozwala policji na ustalenie pochodzenia części pojazdu. Głównym problemem dla policji jest fakt, że z racji fabrycznego znakowania niewielkiej ilości elementów samochodu policja nie jest w stanie ustalić pochodzenia części i powiązać ich z VIN np. skradzionego samochodu. Dlatego nawet pomimo „nakrycia” przez policję dziupli pełnej części i podejrzeniu pochodzenia ich z przestępstwa – policja nie jest w stanie udowodnić, że pochodzą z kradzieży. Właściciel dziupli oświadcza, że kupił części np. na bazarze, znalazł itp. najbardziej absurdalne argumenty, które pozwalają uniknąć odpowiedzialności karnej za kradzież lub paserstwo. Policja nie dysponując ewidentnymi dowodami poświadczającymi pochodzenie części, nie jest w stanie udowodnić kradzieży lub paserstwa i postawić przestępcę przed obliczem sprawiedliwości. Znakowanie SelectaDNA znacząco zmienia ten stan: policja może ustalić kod znakowania pojazdu znajdujący się na elementach pojazdu (wytrawiony na szybach i katalizatorze kod, mikroznaczniki, odczyt laboratoryjny syntetycznego DNA w emulsji) i korzystając ze specjalnego rejestru SAR (Secure Asset Register) ustalić VIN auta i jego historię, np. że sprawdzony element pochodzi ze skradzionego pojazdu. W ten sposób część przestaje być anonimowa a jej ‘posiadaczowi’ można łatwo postawić zarzut popełnienia przestępstwa w obrocie kradzionymi częściami do aut.

3

Na czym polega znakowanie SelectaDNA?

 Kliknij tu , aby dowiedzieć się więcej o procesie znakowania.

4

Co to jest rejestr SAR?

 SAR (Secure Asset Register)  jest to międzynarodowy rejestr przedmiotów oznakowanych systemem SelectaDNA.Zawiera informacje o oznakowanych przedmiotach, umożliwiające ich identyfikację dzięki powiązaniu z unikalnym numerem zestawu znakowania SelectaDNA. Aktualnie w rejestrze jest ponad 15 mln. obiektów dostępnych do weryfikacji dla Policji w całej Europie.

Rejestr SAR umożliwia właścicielowi oznaczenie mienia jako skradzione, co z kolei pozwala policji na łatwe zidentyfikowanie właściciela pojazdu, z którego pochodzi oznakowana część. Pozwala także na prostą weryfikację części zakupionej na różnego rodzaju portalach Allegro, OLX. Jeśli część jest oznakowana, nabywca może sprawdzić ją w bazie SAR wykorzystując do tego opcję „Sprawdź właściciela”.

Jeśli dane podane przez sprzedającego nie są zgodne z rejestrem, wyświetlony zostanie komunikat o niezgodności, co może oznaczać, że oferowana część pochodzi z przestępstwa. Dzięki temu obrót używanymi częściami samochodowymi, w tym pochodzącym z przestępstwa, przestaje być anonimowy.

5

Jak zarejestrować pojazd w SAR?

Dokładna procedura rejestracji opisana jest pod  tym linkiem 

6

Jakie informacje o pojeździe zawiera SAR?

SAR oprócz podstawowych informacji takich jak VIN, numer rejestracyjny, marka i model pojazdu umożliwiają umieszczenie dodatkowych danych w postaci opisów, np. cechy charakterystyczne takie jak nietypowe wyposażenie, ozdoby, czy widoczne uszkodzenia, pozwala także na umieszczenie zdjęć przedmiotu. Kluczową funkcją rejestru SAR jest możliwość oznaczenia pojazdu jako skradziony, co w konsekwencji stanowi znakomite narzędzie dla policji. Rejestr umożliwia wprowadzenie informacji o kradzieży natychmiast po jej wykryciu, jeszcze przed dokonaniem oficjalnego zgłoszenia na policji, które wiąże się zwykle z czasochłonnymi procedurami.

7

Jak zalogować się i dodać informacje do SAR?

 Kliknij tu,  aby zobaczyć procedurę logowania do bazy SAR.

8

Kradzież samochodu. Jak postępować?

Fakt kradzieży należy zgłosić Policji, informując, że pojazd został oznakowany systemem SelectaDNA, podając jego kod znakowania. Dalej właściciel powinien natychmiast oznaczyć pojazd  w bazie SAR  jako ‘Skradziony’.

9

Policja – dostęp do bazy SAR

Z bazy SAR może skorzystać policjant dokonujący kontroli pojazdu lub przy interwencji związanej z ustaleniem pochodzenia części. Każdy polski policjant posiada przypisany adres mailowy np. jan.kowalski@ksp.policja.gov.pl zarejestrowany na szyfrowanym serwerze MSWiA. SAR w trakcie rejestracji identyfikuje policjanta po adresie mailowym i otwiera mu dostęp do ograniczonej informacji. Podanie przez niego kodu znakowania pozwala ustalić czy pojazd lub jego element nie został skradziony. Policjant ma dostęp do bazy SAR z poziomu komputera osobistego lub smartfonu.

10

Na czym polega analiza syntetycznego DNA w laboratorium?

Badanie syntetycznego DNA odbywa się w przypadku, gdy np. Policja chce udowodnić pochodzenie elementów samochodu na podstawie znajdujących się na nich śladów emulsji (świeci na elementach po oświetleniu światłem UV). Wystarczy, aby laboratorium spełniało wymagania ISO 17025 i współpracowało z producentem SelectaDNA.

Proces analizy emulsji Selecta DNA w laboratorium:

  • Ekstrakcja DNA – wyodrębnienie syntetycznego DNA z kleju.

  • PCR (reakcja łańcuchowa polimerazy) – powielenie syntetycznego DNA w wyniku wielokrotnego podgrzewania i oziębiania próbki w celu identyfikacji DNA.

  • Analiza sekwencji DNA – analiza kodu DNA metodą Sangera w celu ustalenia przypisanego kodu znakowania.

Proces badania syntetycznego DNA jest identyczny jak DNA ludskiego, stąd łatwość przeprowadzenia badań przez każde wyspecjalizowane laboratorium.

11

Dlaczego złodzieje kradną auta na części?

Rejestracja skradzionego samochodu jest praktycznie niemożliwa. Przechowywanie auta pochodzącego z przestępstwa jest bardzo ryzykowne (szybki przekaz informacji, CEPIK, monitoring uliczny, patrole policyjne). Znacznie łatwiejszym i bezpieczniejszym dla przestępców rozwiązaniem jest kradzież pojazdów na części, ponieważ nie są one znakowane i trudno je przypisać do pojazdu, i dlatego trudno jest udowodnić pochodzenie elementów pojazdów. Popyt na części generuje import używanych samochodów i naprawy powypadkowe.

12

Dlaczego złodzieje kradną katalizatory?

Od wielu lat istnieje problem z kradzieżą nie tylko katalizatorów, a nawet całych układów wydechowych z samochodów. Wymiana katalizatora i układu wydechowego, na przykład w Toyocie Prius jest kosztowna, więc istnieje zapotrzebowanie na tanie, używane systemy. Sytuację pogarsza także wzrost wartości metali szlachetnych występujących w katalizatorach, w tym palladu i rodu, które są droższe od złota. Pallad jest wart około 200 zł/gram, rod ponad 1700 zł/gram, a platyna około 110-130 zł/gram. Wzrost wartości metali wynikał częściowo z większego zapotrzebowania na nie do zastosowania w pojazdach niskoemisyjnych.

Katalizatory, które redukują emisje zanieczyszczeń, stanowią intratny i łatwy cel dla złodziei, ponieważ zawierają metale szlachetne, takie jak platyna, złoto, pallad, rod, które złodzieje odzyskują i przetapiają lub sprzedają całe katalizatory jako części.

Klient oprócz problemów związanych z kradzieżą (niemożność używania pojazdu) ponosi wysokie koszty zakupu i wymiany, wynoszące nawet 16 tys. zł. Wiele z tych skradzionych katalizatorów pojawia się w witrynach sprzedaży internetowej. Po kradzieży nieoznakowanego katalizatora niezwykle trudno jest go dopasować do konkretnego pojazdu, ponieważ nie ma żadnych znaków wyróżniających.

Oznakowane pojazdy systemem znakowania SelectaDNA przestają być przedmiotem zainteresowania złodziei, ponieważ znacznie zwiększają ryzyko wykrycia uczestników nielegalnego obrotu częściami ze skradzionych pojazdów.

2. Dlaczego znakuje się pojazdy
3. Na czym polega znakowanie
1. Co to jest SelectaDNA
4. Co to jest SAR
5. Rejestracja w SAR
6. Jakie informacje zawiera SAR
7. Logowanie do SAR i dodawanie informacji
8. Kradzież
9. Policja – dostęp do bazy SAR
10. Analiza syntetycznego DNA w laboratorium
11. Dlaczego złodzieje kradną auta na części?
12. Dlaczego złodzieje kradną katalizatory?
bottom of page