top of page

W przypadku kradzieży należy:

ochrona przed kradzieżą.png

Krok 1

Zgłosić natychmiast kradzież policji, wyraźnie zaznaczając, że pojazd był oznakowany systemem SelectaDNA, podając numer zestawu znakowania z karty właściciela pojazdu.

secure asset register.png

Krok 2

Natychmiast zarejestrować fakt kradzieży w międzynarodowym rejestrze Secure Asset Register używając nadanego podczas rejestracji znakowania loginu i hasła.

bottom of page